Cevat Öneş: Kürt meselesinde, tarafların siyasal taleplerinin müzakere edilmesi kaçınılamayacak gerçekliğimizdir

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı, muharrir Cevat Öneş, “Millet İttifakı; yapılan tenkitlere karşın, Türkiye siyasal tarihinde, yeni bir süreci başlatması istikametiyle çok değerlidir” dedi.
14 Mayıs seçimlerine ait “Ülkemizin siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel, stratejik, ruhsal her alanında, ‘beka’ diyebileceğimiz düzeyde, çok ağır kaidelerin oluştuğu bir ortamda yapılacaktır” diyen Öneş, Kürt meselesinin ‘çözümsüzlüğü çok ağır sonuçlar üreten/üretebilecek bir temel mesele’ olduğunu söyledi.

Kürt probleminin tahliline ait “Millet İttifakı’nın evraklarında, Kürt problemine tahlille ilgili somut atıflara yer verilmemesine karşın, ittifak içinde; demokrasi, parlamento içerisinde tahlil, şiddet kullanımının reddi, toplumsal uzlaşı, ulusal egemenlik, ülke bütünlüğünün korunması bahislerinde oluşan geniş mutabakat, tahliller için ışık veriyor” dedi.

Serbestiyet’ten Ferda Balancar’ın sorularını yanıtlayan Cevat Öneş’in açıklaması şöyle:

Uzun yıllardır Türkiye’de demokratikleşmenin, HDP’nin de içinde yer aldığı bir demokrasi ittifakı ile mümkün olabileceğini vurguluyorsunuz. Seçimlere iki aydan daha az bir mühlet kala oluşan ittifaklar tablosunu bu açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz?

Demokrasi ve ittifaklar sorunu; insanlık tarihinde özgürlük, demokratikleşme, insan hakları, eşitlik, hak-hukuk üzere kozmik kıymetlere sahip olabilme gayretlerinin temel ögeleri olma özelliğini ve öncelikli kıymetini koruyor.

Devlet-toplum-insan ilgilerinde, ömür hakkının sağlanması-korunması sıkıntısında, siyaset-toplum-insan alakalarının ortaya çıkardığı sıkıntılarda tarihî gelişmeler, ‘insani demokrasi’ için ittifaklar konusunun hayati değeri haiz olduğunu gösteriyor.

Siyasetin, küresel-bölgesel-ulusal pratikleri içerisinde, ‘insani demokrasi’yi inşa edebilme gayretleri öncelikli ehemmiyetini korurken, örgütlü toplum, ittifaklar ortası dayanışmanın vazgeçilmezliği sorunu, günümüz dünyasında ve geleceğimiz için de temel problem olarak bedele sahiptir.

Türkiye’nin kurtuluş çabası ve Cumhuriyet, karanlık bir çağı kapatarak, aydınlanma-çağdaşlaşma yürüyüşünü başlattı. Verilen antiemperyalist uğraş, tarihi gelişimde yeni bir ulus-devlet modelini ortaya çıkardı. Vizyon olarak maksat gösterilen muasır medeniyeti yakalama/üzerine çıkma talebi, sürekliliğe sahip bir demokratikleşme muhtaçlığının gerçekliğine de işaret ediyor.

‘SEÇİM ÇOK AĞIR KOŞULLARDA YAPILACAK’

Türklerin, Kürtlerin ve tüm Anadolu renklerinin kurucu öge oldukları yeni ömürde, günümüze kadar demokrasi zıddı, toplum-insan aykırısı örülen duvarlar, ‘eksik demokrasi’ süreçlerinde, insanını ezen, fakirleştiren, acılar çektiren bir yapıyı, birebir vakitte Kürt sorunu üzere çözümsüzlüğü çok ağır sonuçlar üreten/üretebilecek bir temel sıkıntıyı ortaya çıkardı.

14 Mayıs seçimleri; ülkemizin siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel, stratejik, ruhsal her alanında, ‘beka’ diyebileceğimiz düzeyde, çok ağır kuralların oluştuğu bir ortamda yapılacaktır. 20 yılı dolduran Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı devrinde, bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kronikleşen problemlerin tahlilleri için yeni bir umut kapısının açılabilmesi muhtaçlığı üzere bir gerçeklikle karşı karşıyayız.

‘TARİHİ BİR SORUMLULUK YÜKLEDİ’

‘Eksik demokrasi’mizi ‘insani demokrasi’ye dönüştürebilmek için tüm demokratların ittifaklar içinde bütünleşebilmesi ve dayanışma-işbirliği koşullarını gerçekleştirebilmeleri, tarihi bir sorumluluğu da ilgili aktörlerin omuzlarına yüklemiştir.

Millet İttifakı; yapılan tenkitlere karşın, Türkiye siyasal tarihinde, yeni bir süreci başlatması istikametiyle çok pahalıdır. Demokrasi, müzakere, uzlaşma kültürünün geliştirilebilmesi bakımından da kıymetlidir. Demokratik süreçlere geçişte, geniş-geleneksel toplumsal damarlara hitap edebilmesi istikametiyle dikkati çeken bir denemedir. İttifak içi bütünlük ve ahenk ile öteki demokratik ittifaklarla, ön yargılardan uzaklaşılarak sağlanabilecek dayanışmanın sonuçları, yine kuruluşun yaratıcısı olabilecek mahiyettedir.

Emek ve Özgürlük İttifakı ile Sosyalist Güç Birliği İttifakı da 14 Mayıs seçimleri ve yarınların Türkiye’si için tarihi rollerin üstlenilebileceği bir yapılanmanın adımlarını atmaktadırlar. Yeni parlamentoda oluşturabilecekleri bir demokratik muhalefetle, Türkiye demokrasisinin ve yeni demokratik sistemin garantisi olabilme talihine da sahiptirler.

Otoriterleşme sürecine giren, rant iktisadını kalıcılaştırarak, halkı fakirleştiren ve çağdışı radikal ögelerle, sistemine devamlılık kazandırabilme arayışında olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne karşı, ittifaklar ortası işbirliği-dayanışma ile çaba edilmesi, alternatifsiz sonuç alıcı usullerdendir.

‘ÇÖZÜM İÇİN UMUT VERİYOR’

Millet İttifakı’nın mümkün iktidarında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olması ve TBMM’de de çoğunluğun sağlanması durumunda, Kürt sıkıntısının tahlili bağlamında umutlu olmalı mıyız? Bunu şu dertle soruyorum: Millet İttifakı’nın üstünde uzlaşmaya varılmış yazılı evraklarında, Kürt sorununun tahliline dair rastgele bir ibareye rastlanmıyor.

Millet İttifakı ile öbür demokratik ittifakların hayata geçmesinde, toplumsal direnç ve yaratabildiği demokratik talep, temel problemlerimizin yanı sıra, Kürt sıkıntısının tahlili için de umut veriyor.

Demokratikleşme sürecine devamlılık kazandırılabilmesi, Demokratik Cumhuriyet’in kurumsal yapısının derinliği, devlet-toplum, devlet-siyaset, siyaset-toplum-insan ilgilerinde, insan-hak-eşitlik odaklı zihniyetin kazandırabileceği kaideler, kaotik sorunların dahi çok çarçabuk çözülebileceğini gösteriyor.

Siyasette unsurlu olma, siyasi etik-ahlak, siyasetin lisanı problemlerinin çözülebildiği oranda, tahlil koşulları da tabiatıyla olgunlaşacaktır.

Demokrasi zihniyetinin kurumsallık kazanması ve sürekliliği ile sonuç alınabileceği gerçeğini de tarih bize örnekleriyle gösteriyor.

‘MÜZAKERE EDİLMESİ KAÇINILMAZ’

Kürt sorununda, tarafların siyasal taleplerinin; tarihî gelişmeler, emperyalizm, bölgesel gelişmeler, Cumhuriyet’in kurtuluş-kuruluş vizyonu, stratejik konum-coğrafya, psikososyal yapı, konjonktür, ekonomik-siyasi üzere faktörlerin bütünlüğü içerisinde kıymetlendirilerek, müzakere edilmesi, kaçınılamayacak gerçekliğimizdir.

Millet İttifakı’nın dokümanlarında, Kürt sorununa tahlille ilgili somut atıflara yer verilmemesine karşın, ittifak içinde; demokrasi, parlamento içerisinde tahlil, şiddet kullanımının reddi, toplumsal uzlaşı, ulusal egemenlik, ülke bütünlüğünün korunması mevzularında oluşan geniş mutabakat, tahliller için ışık veriyor.

Türkiye’nin potansiyelinin yarattığı dinamik güçler, nitelikli laik toplumsal demokratikleşme süreçlerine devamlılık kazandırılabilmesi durumunda, tahlillere beklenenden daha çabuk ulaşılabileceğini gösteriyor.” (HABER MERKEZİ)

SÖYLEŞİNİN TAMAMI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir