Sağlık Bakanlığı’ndan Bayram Genelgesi: 81 İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderildi

İdari müsaade günleri boyunca sürdürülecek hizmetlerle ilgili ayrıntılı talimatlar ve hatırlatmaların yer aldığı genelgede, hem kamu hastaneleri hem de özel hastanelerin acil servislerinde artması olası iş hacmini karşılayabilecek nitelik ve kapasitede bir düzenleme yapılması gerektiği vurgulandı.

Bayram tatili müddetince tüm acil servislerin şahsen başvuran, ambulanslarla yahut öbür imkanlarla kendilerine getirilen tüm olayları karşılamak, kabul etmek ve gerekli tıbbi-cerrahi müdahaleleri vaktinde ve faal bir halde sağlamakla yükümlü olduğu anımsatılan genelgeye nazaran, acil sıhhat hizmetleri ile hasta sevk ve nakil süreçlerinin 112 Komuta Denetim Merkezi aracılığıyla Vilayet Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Denetim Merkezi ile uyum sağlanarak verilmesi temel olacak.

Nöbet hizmetleri 24 saat aslına nazaran planlanacak

Bu nedenle Acil Sıhhat Hizmetleri Davet Kayıt ve Operasyon İdare Sistemi’ndeki datalar, ilgili sıhhat tesisleri idarelerince daima güncellenecek, acil hasta sevk-nakil ve ambulans hizmetlerinde aksaklığa sebebiyet verilmeyecek formda gerekli tertipler evvelce yapılacak.

Hastanelerin acil servislerinde, laboratuvar, görüntüleme ve öbür teşhis ve tedavi üniteleri ile hasta yatırılan tüm kliniklerde kâfi insan gücü, tıbbi donanım bulunacak.

Sağlık tesisleri bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar, ultrason-MR-tomografi-röntgen üzere görüntüleme üniteleri, hasta yatırılan klinikler üzere günün her saatinde hizmet vermesi gereken ünitelerde nöbet hizmetleri 24 saat aslına nazaran planlanacak.

Diyaliz hastalarının planlanan tedavileri devam edecek

Radyoterapi hizmetlerindeki aksamaların, hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak, bu alandaki çalışmalar bayram tatilinde de sürdürülecek, hasta mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek.

Ayrıca diyaliz hizmeti verilen ünitelerde hizmetler aksatılmayacak, muhtaçlık sahibi hastaların tedavilerine tedavi planına uygun olarak devam edilecek.

Replantasyon, kalp cerrahisi-yanık ve organ nakli üzere özellikli hizmet sunumu ve tıpkı vakitte acil müdahale ve tedavi gerektiren sıhhat hizmetlerine de gereksinim duyulduğu anda ve hızla erişimin sağlanması maksadıyla vilayet sıhhat müdürlükleri ve sıhhat tesislerince gerekli planlamalar yapılacak.

Evde sıhhat hizmetleri aksamayacak

Bakanlığa bağlı sıhhat kurum ve kuruluşları bünyesindeki konutta sıhhat hizmet üniteleri de hastaların devam eden ilaç uygulaması, pansuman ve gibisi tıbbi bakım, tedavi ve süreçlerinin bayram tatiline denk gelen günlerde de aksatılmadan sürdürülmesini sağlayacak.

Bu mevzuda gerekli nöbet düzenlemeleri yapılacak.

Tüm sıhhat çalışanlarının Ramazan Bayramı’nın kutlandığı genelgede, sıhhat çalışanlarının her kuralda, üstün uğraş ve büyük fedakarlıklarla hizmet verdiklerine dikkat çekildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir