“Yeşil Kalkınma” yolunda bir adım daha; arıtılmış atıksuların kullanım alanı genişliyor

 

Yapılan düzenlemeyle döngüsel iktisat prensipleri doğrultusunda su kullanımının azaltılması ve oluşan atıksuların arıtılarak farklı alanlarda tekrar alternatif su olarak kullanılması amaçlanıyor. Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarla, arıtılmış atıksuların tekrar kullanım oranının 2023 yılında yüzde 5’e, 2030 yılında ise yüzde 15’e çıkarılması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık suların kullanım alanlarını genişletmek ve bu alanlardaki kriterleri belirlemek için “Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Yöntemler Tebliği”nde revizyona gitti. Yapılan düzenlemeyle döngüsel iktisat unsurları doğrultusunda, oluşan atık suların arıtılarak farklı alanlarda tekrar kullanımı ve bu sayede su kullanımının azaltılması amaçlanıyor.

İlk olarak 1988 yılında Su Kirliliği Denetimi Yönetmeliği (SKKY) ile arıtılmış atıksuların tekrar kullanımına ait kararlar geliştirilmiş, 2010 yılında ise yayımlanan “Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Yordamlar Tebliği”nde “Arıtılmış AtıkSuların Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım Kriterleri” yer almıştı.Bu düzenlemeler doğrultusunda günümüzde arıtılmış atıksular; peyzaj ve ziraî sulama, endüstriyel kullanım, yeraltı suyu besleme, rekreasyonel kullanımlar, evsel ve endüstriyel uygulamalar üzere birçok alanda yine bedellendiriliyor. Bu kapsamda su kullanım oranında da azalma sağlandığını görülüyor.

“Arıtılmış atık suların yine kullanım oranının 2023 yılında yüzde 5’e, 2030 yılında ise yüzde 15’e çıkarılması hedefleniyor”

“Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Yöntemler Bildirimi Revizyonu”yla arıtılmış atık suların yine kullanım alanlarının genişletilmesiyle ilgili Bakanlık açıklamasında şu tabirler yer aldı:

“Yapılan düzenlemeyle atık suların kullanım alanları genişletildi. Atık suların endüstriyel tesislerde proses, kazan besleme ve soğutma kulesi suları ile çevresel alanda ise yangın söndürmeve genel paklık suları olarak kullanımına yönelik kriterler belirlendi. Böylece döngüsel iktisat unsurları doğrultusunda su kullanımı azaltılacak, oluşan atıksuların arıtılarak farklı alanlarda yine kullanımıyla birlikte su kaynaklarının ölçü ve kalite açısından korunması sağlanacaktır.”

Açıklamada kuraklık ve su kaynakları üzerindeki artan baskı ile su kaynakları potansiyelinin azalması nedeniyle arıtılmış atıksuların alternatif bir su kaynağı olarak tekrar kullanım oranının 2023 yılında yüzde 5’e, 2030 yılında ise yüzde 15’e çıkarılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir